Konsultation

Konsultationer och handlingsplaner baserade på omvärldsbevakning, forskningsresultat, risk- och konsekvensanalyser och opinionsbildning.
   
Vi utför analyser, utarbetar handlingsplaner och kampanjer.
   
Vi utformar mentorprogram och rådgivning i kompetensutveckling för enskilda kunder, företag och myndigheter inom miljö, teknik och design.