The Smart Playbook

[bild36346]En praktisk bok som leker fram de sociala koderna som unga behöver. En bok för förälder och lärare som vill guida en ny generation och öva dem i de sociala förmågor de måste behärska in real life. Boken ger inte bara råd utan förklarar också varför det är viktigt med sociala redskap i en värld där vi skiftar mellan olika sociala miljöer i turbo fart.
   
Kidsen älskar den. Det gör deras vuxna också.
   
En smart bokbox: en huvudbok och fem bokhäften.
Författare: Suzanne M. Wind.
Format: 215x280 mm. Mjukband.
Publicerad: ModernGrace Publishing, USA, 2014.
ISBN: 13 978-14-9521162-1.
Distribution i Sverige: Sarstad Press AB.
   
Award-winner in the »Children´s Educational« category of the 2014 USA Best Book Awards.
»Children´s Educational« category of the 2014 USA Best Book Awards, 2014.
Creative Child 2014 Book of the Year Award, 2014.
   
[länk14095:www.thesmartplaybook.com]
   
[länk14096:Kontakta Sarstad Press för mer information.]

Share with you're friends